Очакваме те

Който търси - намира

Контакт

ул. Димитър Доспевски 9, Младост 1
София, България

Църква Мисията

contact@missiata.org
(359) 89 433 5958

Библейско училище

school@missiata.bg
(359) 89 668 5671 ; (359) 89 345 3856