Библейско училище "МИСИЯТА"

Няма по-вълнуващо преживяване от това да преоткриеш същността на Бог в Неговия уникален замисъл в човешката история, съкровения Му план за твоя живот и Неговите бъдещи намерения – всичко споделено през вековете в Библията – Книгата, която е “написаното писмо” на Бог към нас лично. Науката и обоснованата /просветена/ вяра са в пълно единство. Следва пътуването, наречено “живот”, който може да бъде изживян достойно – с мисия и посвещение. Избираме да ги намерим.
Практическото приложение на вярата в Бог във всички сфери на живота

Нашите цели

Пълноценно общуване

Разработената учебна програма, поднесена в една интерактивна среда с динамично общуване, дава цялостен поглед върху Библията и приложението на християнските ценности в живота ни, разкривайки характера на Христос, като полага здрава основа, върху която учениците се учат да развиват интегритет, пълноценни взаимоотношения и просветена християнска вяра.

Растеж и ученичество

С разбирането, че  вярата, която носим като християни, е дар, който не задържаме за себе си, а влагаме във всичко, което правим като личности, решаваме да израстваме чрез:

 • личен пример и споделен опит на гост-говорителите;
 • пряко общуване и възможности за дискусия
 • практически задачи, свързани с прилагане на познанията

Откровение

Да разкрием библейската перспектива за живота на всеки – призив, посвещение, служение. Това би станало единствено чрез откровението за Единствената и Безусловна Божествена Любов на Христос към всеки един от нас поотделно.

Една съдбоносна и вълнуваща година на преобразяване!

График

Целият образователен процес е разпределен в 5 модула в 2 семестъра

Първи семестър

14 март – 15 юни 2021

Втори семестър

26 септември – 01 март 2022

Практическа сесия

18 – 22 май, 1 – 10 юни.

Организация на образователния процес

Съобразявайки се с динамиката на съвременния живот, сме разпределели заетостта така, че при една добра лична организация, можете спокойно да извърщвате своите ежедневни дейности.

Избрали следните форми на обучение:

 • Присъствена форма – семинарен ден през неделя / 2 пъти в месеца; От 14.30 – 18.30ч. Тя се съчетава със
 • Самостоятелна форма на обучение – споделени видео уроци, които всеки разглежда в удобно лично време.
 • Онлайн форма – прилага се само за хора, които не живеят в София като се осъществява личен интерактивен контакт; комбинира се със самостоятелната форма на обучение
 • Място – Обучението се провежда в сградата на Църква “Мисията”. За онлайн обучението се използва алтернативна образователна платформа.
 • Виртуална библиотека – Нашата иновативна платформа позволява чрез приложение всеки от студентите да има достъп до профила си и до виртуалната ни библиотека
 • Периодични тестове и домашни работи – изключително улеснена комуникация чрез платформата ни
 • Семинари – всяка последна събота в месеца.
 • Добротворство – активно ежеседмично включване в социалната и организационна дейност на “Мисията”. Полагането на доброволен труд, предварително координиран от администратора е важно условие за успешно завършване на семестъра. Гарантирано незабравимо преживяване!
  Минимум 18 часа на семестър.
 • Практическо мисионерско пътуване по установена дестинация в страната;  участие в специални събития, посочени в календара.
 • Дипломиране

Програма

Всички лекции, дискусии, видеоуроци и практики има за цел да разкрият възможности за прилагане на християнските ценности във реалния живот – взаимоотношения, мотивация за професионално и личностно израстване.

Моят правилен избор за най-добрата инвестиция

Екипът ни

– Изключително мотивиран да предаде едно вълнуващо послание

– С богат опит в християнското служение, професионалното и личностно развитие

– С индивидуално отношение към всеки

Иводор Ковачев

Главен говорител и основател

Като богослов, мотивационен говорител и проповедник, дългогодишен учител и консултант с целия си богат опит е на разположение на  своите студенти в БУ “Мисията”. Повече от 25 години той развива социална и просветна дейност като вярва, че всеки има потенциал, който трябва да намери и разпали. Двадесет и четири години работи като капелан в Софийски затвор и вярва, че чрез просвещението хората могат да променят живота си. Стотици лишени от свобода и техните семейства му се доверяват, извървявайки трудния път на промяната и прошката.

Основател е на фондация „Мисия спасение“ с богата благотворителна дейност повече от 20 години. Основател и почетен директор на  ЧОУ “Светилник”, където преподава и “Християнска етика” и “Благонравие”. Основател на културно-образователната платформа „Дворецът на щастливите хора“ с голям екип от педагози и преподаватели в културно-образователната сфера. Пастор и основател на Църква “Мисията”. Като баща и на многодетно семейство със сигурност има своите колоритни истории и богат опит.

Добромира Стоичкова

Административен директор

Девора Крумова

Организатор събития

Мотивационни говорители

Анатолий Еленков, Жани Ковачева, Ивайло Стоичков, Светослав Петров, Веселина Петрова, Пейчо Мухтаров и други.

Виктория Терзиева

Технически сътрудник

Записване и комуникация

Препоръки

Изпратете ни ПРЕПОРЪКА от двама Ваши приятели или познати, които да споделят впечатлението си за Вас – бихме искали да бъдем максимално полезни в общуването си.

Комуникация

* Чрез образователна платформа и приложение

* Затворена група в социалните мрежи, споделена на имейл.

Заплащане

 • Заплащане на месечна такса
  50 лв на учебен месец.
 • Банковата сметка

АС “МИСИЯТА, ОББ, IBAN – BG34UBBS88881000667111

с основание „дарение“ и име и фамилия на участника.