Български (Bulgarian)
Print this page

Библейско училище

Библейско училище МИСИЯТА е открито на 1 ноември, 2009 година. Записани са 42 студента, които са разпределени в 2 групи на обучение.

През 2010 година в Библейско училище МИСИЯТА се записват още 18 студента.

Основната цел, която си поставя Библейско училище МИСИЯТА, е съобразена с думите на апостол Павел към Тимотей:

„...И  каквото си чул  от мене при много  свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат...”
2 Тимотея 2:2

Това е една необходима перспектива, която достига отвъд личното усъвършенстване, възможност за влияние и предаване на опит и ценности на следващите поколения.

Обучението се провежда всяка събота. Програмата е съобразена с дейността на църква МИСИЯТА - всички студенти са мотивирани да участват доброволните служения - социални дейности, служение всред лишените от свобода и тези, които са излежали своите присъди, хора в неравностойно положение и др. Това е една възможност за тях да открият своята призив и истинско удовлетворение, да развият взаимоотношения и приятелства, които оставят траен отпечатък в живота на всеки.

Цялата  програма, дискусиите и другите форми на обучение, не само задълбочат познанията им в Библейското поучение, но и ги мотивират да намерят своята „мисия” и да бъдат пълноценни за семействата си, църквата и обществото.

Обучението се води от пастор Иводор Ковачев.

 

Библейско училище МИСИЯТА в затворите

Библейско училище МИСИЯТА всяка сряда провежда образователен курс за всички записали се лишени от свобода в Затвора София и ЗО Казичене.

Снимки от откриването

Програмата е съгласувана с администацията на затворите и Главна Дирекция изпълнение на наказанията – тя е част от специализираната програма за религиозно обучение на лишените от свобода.

Основни аспекти на Библейско училище МИСИЯТА в пределите на Софийски затвор и затвора Казичене:

  • Защо трябва да живея достойно според Библията
  • Семейството като институция, постановена от Бог
  • Отговорност пред власти и авторитети
  • Грижа за слабите и хората в нужда
  • Благочестие и социална ангажираност
  • Преодоляване на зависимости

Още за служението с лишените от свобода

Още за служението с тези, които са изтърпяли своите присъди

Библейското обучение на лишените от свобода дава добра основа за основните житейски принципи, основани на християнските ценности.  Училището провокира към нова лична себеоценка, посвещение и разбиране за живителната сила на вярата в Христос.
Bookmark and Share
album
album
album