Български (Bulgarian)
Print this page

Същност и цел на дарението

Църква МИСИЯТА като организация с идеална цел се издържа изцяло от доброволни дарения. Надзорен съвет следи тяхното месечно разпределение и провежда 2 пъти годишно отчетно събрание.

Дарението не е просто „даване на средства”, а съпричасност, чрез която можем да изпълним нашата мисия – разпространението на Благата вест и непреходните християнски ценности според дара и призива, който имаме от Бог за това време.

Дейността на църква МИСИЯТА обхваща широк спектър на действие, които може да се разгледат в раздел „Служения”.

Наистина има много мотивиращи за даване стихове в Библията като например:

- „давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва. /Лука 6:38/

- „Който сее щедро, щедро ще и да пожъне” /2 Коринтяни 9:6

Ето още няколко причини за дарение или даване.

Моето дарение е:

  • доброволно мое решение, което ми носи радост
  • сърдечен акт на посвещение и поклонение пред Бог и благодарност за Неговото снабдяване в живота ми – Притчи 3:9
  • основано на Закона за сеене и жънене – моята инвестиция в Царството
/2 Коринтяни 9:10/
  • основано на разбирането ми за съпричастност към разпространението на Благата вест
  • основано на копнежа ми да бъда човек с щедро и милостиво сърце /Лука10:33/
  • отношение на доверие към църкватa и хората, които Бог е поставил в

отговорност /2 Коринтяни 8:1-7/


Благотворителността не е празнична активност, а начин на живот.

 
Bookmark and Share
album
album
album