English Български (Bulgarian)
Print this page

История

Раждането на църква МИСИЯТА  е един естествен процес от развитето на служение МИСИЯ СПАСЕНИЕ. През годините служението работи усилено всред лишените от свобода, организира евангелизационни кампании и християнски концерти из страната. Постепенно нараства нуждата от организирано провеждане на събрания за хора, които са излежали своите присъди и такива, които са наркозависими.

Така на 7 януари, 2007 година започват ежеседмични събрания в малка зала в София, на които идват само хора със специфични нужди. В продължение на няколко месеца те са 15-20 човека - събранията са „затворени” като целта е да се осигури атмосфера на споделяне и израстване в библейските ценности. Самите мъже обаче са развълнувани от събранията и започват да настояват да бъдат поканени техни близки, приятели, семейства.

Постепенно се ражда църква МИСИЯТА  - място, наречено „дом”, в който хората са „вградени” и всеки един намира своето място, за да изпълни своята мисия, дадена от Бог.

Официално тя е открита на 4 април, 2008година.

Пътят предстои.

Пастор Иводор и Жани споделят:

„Един ден бяхме излезли на пазар. Чувствахме се щастливи, че „напипваме” посоката на служението, усещахме „пулса” му. Изведнъж телефонът звънна и застинахме. Обади се съпругата на един от „нашите момчета”/ идваше на нашите християнски събрания в затвора/ -от няколко месеца той бе освободен след излежана присъда и се беше завърнал в родното си село.

Сутринта посегнал на живота си и си отишъл от този свят... Бил е отчаян. Познавахме го добре, планувахме как да се преместят в София, за да има постоянна работа. Виждахме, че му е много трудно да се адаптира във „външния” свят. Помагахме с каквото можем, но явно е било недостатъчно...

Съкрушени влязохме в близкото кафе и мълчахме, плачейки. И двамата си мислехме едно и също - ако не насочим усилията си и в помощ на хората, които излизат от затвора, няма да имаме пълноценна работа. Изведнъж осъзнахме, че работат ни в затвора и извън затвора са две различни неща. „Изтървахме” този наш приятел, но имаше десетки други, за които все още можеше да направим нещо. Не се колебахме - още същия миг погледнахме календара и заявихме:

07 януари, 2007!

Тогава започнаха първите  събирания с хора, които наскоро бяха излезли от затвора. Наехме малко клубче в Софийски квартал. Идваха... много „интересни” личности. Някои бяха с взета доза наркотици, но стояха и слушаха. Даже задаваха въпроси. Други бяха на прага на оцеляването. Виждахме, че имат нужда от подкрепа, която се изразяваше в намиране на квартира, купуване на храна, дисциплиниране дали посещават работното място или как си харчат заплатата... Знаехме, че когато напускат затвора са без документи, без дом, без работа и връщането назад е много лесно.

Година преди 2007г. обаче, до нас бяха дошли няколко човека и семейства, които ни помагаха във всичко. Така поставихме основата, че всички си давахме ясно сметка -заедно сме не заради самата работа, а защото вярваме в тези Божествени взаимоотношениа, които Бог ни подаряваше. Чувствахме, че ни предстои да изминем път. Обединяваше ни Неговата любов и желанието ни да се посветим на Божието дело. Така че, в събранията в малката заличка се включиха да помагат и хора, които имаха сърце за това и „плащаха” цена с времето си, усилията си, финансите си...

Основавали сме няколко църкви в служението си досега. Но за започването на църква МИСИЯТА в София искахме специално откровение и водителство. В един момент просто трябваше да кажем „Да” и да произнесем думичката „църква” смело.

Всичко останало си дойде на мястото.

Всеки има мисия. Ние говорим за мисията да бъдеш ръцете и нозете на Христос за този свят.Оттук произлиза всичко останало."

 

ПРОТЕСТАНТСТВОТО

Протестантството се заражда през 16 век в условията на Реформацията.

Латинското прилагателно "протестанс" означава човек, който свидетелства публично...

Още за История на протестантската църква

 

Мартин Лутер

 
Bookmark and Share
album
album
album